Workshops 13—19.12

You are invited to meet with the 20 international artists taking part in the project. They will hold conversations, master classes, workshops, and interactive events. 

מזמינים אתכם להיפגש עם 20 אמני החו״ל שבפרויקט. הם יקיימו שיחות, מפגשי אמן, סדנאות
 .ואירועים אינטראקטיבים. יש להם הרבה מה לתת, בואו לקבל 

Please note that some of the workshops require pre-registration
  חשוב לומר – חלק מהסדנאות דורשות הרשמה מראש 

Thursday
13.12.2018
חמישי
Department of Architecture - Bezalel 

Sascha Roesler

(Zurich)
13:30
Department of Architecture - Bezalel

The notion of “city climate” draws on insights from various disciplines, with strong connections to architecture, landscape architecture and urban planning. Urban climatology as a science evolved in the early 20th century with the genesis of new industrial landscapes and the emergence of modern planning principles. City climate research raised the novel question of the impact of the city on the local weather conditions; “the manner in which these great concentrations of human beings influence their climate” as climatologist Albert Kratzer stated in 1937. Over the course of the 20th century, the city climate turned out to be an important driver for urban transformations, since the climatic conditions were closely associated with questions of hygiene, air pollution, thermal comfort, energy conservation, and passive climate control. The lecture will address the need and the difficulties to apply the insights of urban climatolgy in the built environment. Various forms of application in the field of architecture will be discussed and thus the possible transformation of the scientific object into a design artefact.

More about the artist

אדריכלות ואקלים מקומי - הרצאה מאת האדריכל סאשה רוסלר

המושג ״אקלים עירוני״ מתבסס על תובנות מתחומים ידע שונים, עם הקשרים חזקים לאדריכלות, תכנון נוף, ועיצוב אורבני. תכנון אקלים עירוני כמדע החל להתפתח בתחילת המאה ה-20 במקביל להתפתחות הנופים התעשייתיים החדשים והיווצרותם של עקרונות תכנון חדשים.

מחקר אקלים עירוני העלה את השאלה החדשה על השפעת העיר על תנאי מזג האוויר המקומיים. ״האופן שבו ריכוזי בני האדם העצומים משפיעים על האקלים של עצמם״ כפי שציין חוקר האקלים אלברט קרטצר ב1937. במהלך המאה ה-20, אקלים העיר הפך למניע חשוב להשתנות עירונית בעקבות החיבור המתבקש שנעשה לשאלות בנוגע לתברואה, זיהום אוויר, נוחות תרמית, שימור אנרגיה ובקרת אקלים פאסיבית.

ההרצאה תעסוק בצורך ובקשיים ליישם את התובנות בתחום האקלים העירוני בסביבה הבנויה. יועלו לדיון צורות שונות של שימוש משדה האדריכלות ושל האפשרות להפוך את  האובייקט המחקרי לתוצר עיצובי.

מידע נוסף

Muslala 

Anan Adnan Hamdan

(Wallaje)
15:00
Muslala

One stone and another stone, one step and another step. Mosaic artist Anan Hamdan invites you to join him for the day, to create a unique mosaic on the famous steps of the Clal Building. Participants in the workshop will learn the basic technique that will give them a way into the world of this ancient craft. No previous experience required. Duration of each meeting – 3 hours

More about the artist

אבן ועוד אבן, מדרגה ועוד מדרגה. אמן הפסיפס ענאן חמדאן מזמין אתכם להצטרף אליו במהלך כל היום וליצור פסיפס יחודי על המדרגות המפורסמות של בניין כלל. המשתתפים בסדנא ילמדו את הטכניקה הבסיסית שתאפשר להם פתח לעולם של המלאכה העתיקה. לא דורש ניסיון קודם. משך כל מפגש כשלוש שעות

מידע נוסף

HaMiffal 

Marina Fridman

(Grande Prairie)
21:00
HaMiffal

Koby Vogman and Gilli Levy discuss with Marina Fridman Michael Beitz about their art while showing images of selected artworks.

More about the artist

קובי ווגמן וגילי לוי בשתי שיחות אמן: אחת עם מרינה פרידמן והשנייה עם מייקל בייטס.

מידע נוסף

HaMiffal 

Michael Beitz

(Boulder)
21:00
HaMiffal

Koby Vogman and Gilli Levy in two masterclasses: one with Marina Fridman and the other with Michael Beitz

More about the artist

קובי ווגמן וגילי לוי בשתי שיחות אמן: אחת עם מרינה פרידמן והשנייה עם מייקל בייטס

מידע נוסף

Muslala 

Amirabbas Gudarzi

(Vienna)
21:00
Muslala

Ahead of signing the first peace agreement between Iran and Israel, the ambassadors of the two countries will meet for an introductory conversation, in which they will introduce themselves and the work process on the road to a joint creation. The general public is invited to meet, get to know, ask questions, and even participate in designing the work to be made a few days later.

More about the artist

לקראת חתימת הסכם השלום הראשון בין איראן וישראל יפגשו שגרירי המדינות לשיחת הכרות בה יציגו את עצמם ואת תהליך העבודה בדרך ליצירה משותפת הציבור הרחב מוזמן להפגש, להכיר, לשאול ואף להשתתף בעיצוב היצירה שתתבצע מספר ימים לאחר מכן.

מידע נוסף

Friday
14.12.2018
שישי
Beita 

Monika Drożyńska

(Krakow)
11:00
Beita

Sour pickles and politics: Monika Drozynska will teach how art, food and politics come together, from Bibi’s sour pickles speech to her project ‘When Europe meets Polish beets’, born from observing relations between Poland and Germany. She will talk about the gentrification of food in a changing world, and will also teach us how to pickle vegetables by a traditional Polish recipe, so that each participant will take home a jar of pickled vegetables.

More about the artist

חמוצים ופוליטיקה, מוניקה דרוזינסקה תלמד איך אמנות אוכל ופוליטיקה מתחברים, מנאום החמוצים של ביבי ועד הפרויקט שלה "כשאירופה פוגשת סלק פולני" שנוצר מהתבוננות ביחסי פולין גרמניה, תדבר על ג'נטריפיקציה של מזון בעולם משתנה, וגם תלמד אותנו איך להחמיץ ירקות לפי מתכון פולני מסורתי כך שכל משתתף יצא הביתה עם צנצנת ירקות מוחמצים.

מידע נוסף

HaMiffal 

Marina Fridman

(Grande Prairie)
12:00
HaMiffal

Marina will give a drawing workshop on the subject of ‘Site Specific’. As part of her artistic work, Marina creates site-dependent pieces. She will talk about the different techniques she uses, and participants will take part in a practical workshop focusing on these techniques. Participants must bring drawing equipment and paper (there are no easels at HaMiffal). Marina also asks participants to bring: charcoal or graphite pencils (2B, HB and B4), a charcoal eraser, and paper or a sketchbook.

More about the artist

מרינה תעביר סדנת רישום בנושא Site Specific. כחלק מיצירתה האמנותית, מרינה יוצרת עבודות תלויות מקום, היא תספר על הטכניקות השונות איתן היא עובדת, המשתתפים יקחו חלק בסדנת ציור מעשית שתתמקד בטכניקות אלו. על המשתתפים להביא כלים לציור ונייר (אין קני ציור במפעל). מרינה מבקשת מהנרשמים להביא גם: עפרונות פחם/גרפיט (בצפיפויות HB, 2B, ו-4B), מחק לפחם, נייר/סקצ'בוק.

מידע נוסף

Saturday
15.12.2018
מוצש
HaMiffal 

Lieke van der Made

(Amsterdam)
21:00
HaMiffal

Lieke, who has an MA in Artistic Research, will talk about her research on “From Napoleon to ISIS: destruction and rebuilding of artefacts from the Middle East”.  She will introduce the subject and explain the connection with the work that she will be creating here in Jerusalem.

More about the artist

ליקה בוגרת MA ב-Artistic Research תספר על המחקר שכתבה "מנפוליאון לדאעש: חורבן ובנייה מחודשת של ארטיפקטים מהמזרח התיכון״. היא תציג את הנושא ותסביר את הקשר בין אלה לעבודה שתיצור כאן בירושלים.

מידע נוסף

Abraham Hostel 

Chebet Lesan

(Nairobi)
21:00
Abraham Hostel

Chebet Lesan started out as an entrepreneur back in college, and since then has not stopped creating and setting up ventures aimed at offering solutions to different problems in Kenya. In her talk, Chebet will share the challenges faced by a female entrepreneur in traditional African society, and the way in which the things she creates improve life for thousands of people on a daily basis.

More about the artist

שבט לאסן החלה את דרכה כיזמית כבר בקולג׳ והיום ולא הפסיקה מאז ליצור ולהקים יוזמות אשר מטרתן להציע פתרון לבעיות שונות בקניה. בשיחה שבט תשתף על האתגרים שעומדים בפני יזמית בחברה אפריקאית מסורתית, ועל האופן שבו היצירה שלה משפרת לאלפי אנשים את החיים באופן יום יומי

מידע נוסף

Sunday
16.12.2018
ראשון
Muslala 

Katja Jug

(Zurich)
10:00
Muslala

A memory and cooking workshop with artist Katya Jug

More about the artist

מפגש אמן עם היוצרת קטיה ג׳וג

מידע נוסף

Muslala 

Anan Adnan Hamdan

(Wallaje)
15:00
Muslala

One stone and another stone, one step and another step. Mosaic artist Anan Hamdan invites you to join him for the day, to create a unique mosaic on the famous steps of the Clal Building. Participants in the workshop will learn the basic technique that will give them a way into the world of this ancient craft. No previous experience required. Duration of each meeting – 3 hours

More about the artist

אבן ועוד אבן, מדרגה ועוד מדרגה. אמן הפסיפס ענאן חמדאן מזמין אתכם להצטרף אליו במהלך כל היום וליצור פסיפס יחודי על המדרגות המפורסמות של בניין כלל. המשתתפים בסדנא ילמדו את הטכניקה הבסיסית שתאפשר להם פתח לעולם של המלאכה העתיקה. לא דורש ניסיון קודם. משך כל מפגש כשלוש שעות

מידע נוסף

Abraham Hostel 

Francisco Baccaro

(Lisbon)
19:00
Abraham Hostel

With what eyes can one look at the world, what details can be distinguished if one pauses? Francisco Baccaro invites you to open your eyes with him and take a photography tour directed at Instagram. After practicing taking photographs with your smartphone, together we will edit the results and post them on Instagram. Don’t forget to bring your phone.

More about the artist

באיזה עיניים אפשר להסתכל על העולם, באיזה פרטים אפשר להבחין אם משתהים, פרנסיסקו בקארו מזמין אתכם לפקוח איתו את העיניים ולצאת לסיור צילום מכוון אינסטגרם. אחרי התנסות בצילום בסמארטפון שלכם נערוך יחד את התוצרים ונעלה אותם לחשבון האינסטגרם. אל תשכחו להביא את המכשיר.

מידע נוסף

HaMiffal 

Joaquin Jara

(Barcelona)
21:00
HaMiffal

This lecture is the theoretical part of a larger course introducing to the art of intervening natural and urban settings. It explores how to approach a territory from an ecological-patrimonial perspective, guided by the overarching idea of sustainability. The artist will share the conceptual basis and the methods he generally uses/applies as a sculptor and environmentalist.

More about the artist

שיחה עם חואקין חארה אודות דרכים וגישות להתערבות אמנותית במרחב מנקודת מבט אקולוגית, שנוצרת מתוך תפיסת קיימות. האמן ישתף את התשתית הרעיונית והמתודות שאיתן הוא ניגש למשימה כפסל בעל תפיסה סביבתית.

מידע נוסף

Monday
17.12.2018
שני
Muslala 

Anan Adnan Hamdan

(Wallaje)
15:00
Muslala

One stone and another stone, one step and another step. Mosaic artist Anan Hamdan invites you to join him for the day, to create a unique mosaic on the famous steps of the Clal Building. Participants in the workshop will learn the basic technique that will give them a way into the world of this ancient craft. No previous experience required. Duration of each meeting – 3 hours

More about the artist

אבן ועוד אבן, מדרגה ועוד מדרגה. אמן הפסיפס ענאן חמדאן מזמין אתכם להצטרף אליו במהלך כל היום וליצור פסיפס יחודי על המדרגות המפורסמות של בניין כלל. המשתתפים בסדנא ילמדו את הטכניקה הבסיסית שתאפשר להם פתח לעולם של המלאכה העתיקה. לא דורש ניסיון קודם. משך כל מפגש כשלוש שעות

מידע נוסף

Muslala 

Ronnie Kommené

(London)
16:00
Muslala

Ronnie Kommené invites you to walk with him around a city he has never visited. With new eyes, the group of walkers will examine the reality and collect reactions and materials for a joint creation to take place at the end of the meeting. The workshop involves walking for 45 minutes – dress warmly and wear walking shoes

More about the artist

רוני קומני מזמין אתכם ללכת איתו בעיר שהוא מעולם לא היה בה. בעיניים חדשות קבוצת ההולכים תבחן את המציאות, ותאסוף תגובות וחומרים ליצירה משותפת שתתרחש בסוף המפגש. הסדנא כוללת הליכה רגלית של 45 דקות - בואו לבושים חם ועם נהלי הליכה

מידע נוסף

HaMiffal 

Yuma Yanagisawa

(Kanata)
20:00
HaMiffal

Animators, new media and interactive people, graphic designers and anyone interested in writing code as a tool for visual expression – this workshop is for you. Artist Yuma Yanagisawa will focus on what are known as Shaders and Particle Systems. There is no need for prior knowledge, just a computer with the free program Unity installed. Length of meeting: 90 minutes

More about the artist

אנימטורים, אנשי ניו מדיה ואינטראקטיב, מעצבים גרפיים וכל מי שמתעניין בכתיבת קוד ככלי לביטוי ויזואלי - הסדנה הזאת בשבילכם. האמן יומא יאנגיסאווה יתרכז בסדנה הזאת במה שנקרא שיידרים (Shaders) ופארטיקלס (Particle systems). אין צורך בידע מוקדם, רק במחשב עם התוכנה החינמית Unity עליו. משך המפגש: כ-90 דקות

מידע נוסף

Beita 

Anne Albagli

(San Francisco)
21:00
Beita

Avital Naor Wexler in conversation with the artist Annie Albagli on her body of work.

More about the artist

אביטל נאור וכסלר בשיחה עם האמנית אנני אלבגלי אודות גוף היצירה שלה.

מידע נוסף

Tuesday
18.12.2018
שלישי
HaMiffal 

Roman Ermakov

(Moscow)
12:00
HaMiffal

An in-depth, 7 hour workshop with creative artist Roman Ermakov The workshop will focus on creating costumes and sculptures from cardboard. The workshop is suitable for designers, artists, puppeteers, and anyone else interested in creating high standard costumes. During the workshop, Roman will teach us how to create an easy costume or stage setting from cardboard. Participants will make things for themselves, and at the end will present their products

More about the artist

סדנת עומק של שבע שעות עם היוצר רומן ארמקוב. הסדנה תתמקד בבניית תחפושות ופיסול בקרטון. הסדנה מתאימה למעצבים, אמנים, בובנאים או כל אחד שמתעניין ביצירת תחפושות בסטנדרט גבוה. במהלך הסדנה ילמד רומן על האופן בו יוצרים תלבושת/תפאורה קלה מקרטון. המשתתפים יכינו בעצמם את התוצרים ובסופה יציגו את התוצרים

מידע נוסף

Muslala 

Anan Adnan Hamdan

(Wallaje)
15:00
Muslala

One stone and another stone, one step and another step. Mosaic artist Anan Hamdan invites you to join him for the day, to create a unique mosaic on the famous steps of the Clal Building. Participants in the workshop will learn the basic technique that will give them a way into the world of this ancient craft. No previous experience required. Duration of each meeting – 3 hours

More about the artist

אבן ועוד אבן, מדרגה ועוד מדרגה. אמן הפסיפס ענאן חמדאן מזמין אתכם להצטרף אליו במהלך כל היום וליצור פסיפס יחודי על המדרגות המפורסמות של בניין כלל. המשתתפים בסדנא ילמדו את הטכניקה הבסיסית שתאפשר להם פתח לעולם של המלאכה העתיקה. לא דורש ניסיון קודם. משך כל מפגש כשלוש שעות

מידע נוסף

Muslala 

Yasmin Gur

(New York)
17:00
Muslala

Sculpture from modeling clay using a fruit as a model. Explanation and demonstration of how to create a work of Art Work from modeling clay using fruits as a model. Learn to get the information of shape, contour, and proportion by looking and measuring and then use your hands and clay tools to recreate unique, original, imaginary fruit. We will work from the general to the specific, from overall form to surface details and textures.

At 21:00 there will be an artist talk with Yasmin. it will revolve her story began with her childhood in Arad in the 1970s, until she moved to Brooklyn and settled there as an independent artist. Yasmin today develops alternative models for creating art, as an alternative to the art market and working with commercial galleries.

More about the artist

פיסול בפלסטלינה עם יסמין גור על בסיס פירות כמודלים. יסמין תסבירו ותדגים כיצד להתייחס לצורה, מתאר ופרופורציות באמצעות ראייה ומדידה, וכיצד משם ליצור בפלסטלינה פרי דמיוני ייחודי. הסדנה מתאימה לילדים ולמבוגרים.

בשעה 21:00 יתקיים מפגש אמן עם יסמין. הוא יספק מבט לסיפורה של האמנית החל מהילדות בערד של שנות ה-70 ועד המעבר לברוקלין וההשתקעות בה כאמנית עצמאית. יסמין מפתחת היום מודלים אלטרנטיבים ליצירת אמנות כאלטרנטיבה לשוק האמנות והעבודה עם גלריות מסחריות.

מידע נוסף

Abraham Hostel 

Octavi Serra

(Girona)
19:00
Abraham Hostel

What would we like to change in the social fabric of Jerusalem? To whom would we wish to extend a hand? We will gather for a group sculpture workshop with Octavi Serra, in which we will work using a casting technique and create hand sculptures that will join a large scale installation, to be hung at Abraham Hostel to meet visitors coming to the city.

More about the artist

מה היינו רוצים לשנות במרקם החברתי של ירושלים? למי היינו רוצים להושיט יד? נתכנס לסדנת פיסול קבוצתית עם אוקטבי סרה, בסדנה נעבוד בטכניקה של יציקה וניצור פסלי ידיים שיצטרפו למיצב גדול מימדים שיתלה באברהם הוסטל ויפגוש את האורחים שמגיעים לעיר

מידע נוסף

Beita 

Eileen Levinson

(Los Angeles)
20:00
Beita

In the workshop, we will practice creating artist books (zines) using accessible materials, by the technique of folding and collage. Eileen will show examples of artist books from recent decades, and we will try and think about the place of Jewish manuscripts in contemporary culture.

More about the artist

בסדנה נתנסה ביצירת ספרי אמן (ZINE) מחומרים נגישים בטכניקה של קיפול וקולאז', איילין תראה דוגמאות לספרי אמן מהעשורים האחרונים, וננסה לתהות על מקומם של כתבי יד יהודיים בתרבות בת זמננו.

מידע נוסף

Muslala 

Yasmin Gur

(New York)
21:00
Muslala

From Arad to Brooklyn - Artist talk with Yasmin gUR. it will revolve her story began with her childhood in Arad in the 1970s, until she moved to Brooklyn and settled there as an independent artist. Yasmin today develops alternative models for creating art, as an alternative to the art market and working with commercial galleries.

More about the artist

מערד לברוקלין - סיפורה של האמנית החל מהילדות בערד של שנות ה-70 ועד המעבר לברוקלין וההשתקעות בה כאמנית עצמאית. יסמין מפתחת היום מודלים אלטרנטיבים ליצירת אמנות כאלטרנטיבה לשוק האמנות והעבודה עם גלריות מסחריות.

מידע נוסף

Wedensday
19.12.2018
רביעי
Muslala 

Anan Adnan Hamdan

(Wallaje)
15:00
Muslala

One stone and another stone, one step and another step. Mosaic artist Anan Hamdan invites you to join him for the day, to create a unique mosaic on the famous steps of the Clal Building. Participants in the workshop will learn the basic technique that will give them a way into the world of this ancient craft. No previous experience required. Duration of each meeting – 3 hours

More about the artist

אבן ועוד אבן, מדרגה ועוד מדרגה. אמן הפסיפס ענאן חמדאן מזמין אתכם להצטרף אליו במהלך כל היום וליצור פסיפס יחודי על המדרגות המפורסמות של בניין כלל. המשתתפים בסדנא ילמדו את הטכניקה הבסיסית שתאפשר להם פתח לעולם של המלאכה העתיקה. לא דורש ניסיון קודם. משך כל מפגש כשלוש שעות

מידע נוסף

Beita 

Lenore Mizrachi Cohen

(New York)
20:00
Beita

We will look at Arabic calligraphy in its different contexts - manuscripts, objects, and buildings, and after understanding the connection, we will learn to create Arabic calligraphy using a variety of techniques and materials to be provided. Under the guidance of Lenore Mizrachi, who has studied with a number of well-known teachers of Arabic calligraphy. Recommended for people with a background in art or design

More about the artist

נתבונן בקליגרפיה ערבית בהקשריה השונים, כתבי יד, חפצים ומבנים, ואחרי שנבין את ההקשר נלמד ליצור קליגרפיה ערבית במגוון טכניקות בחומרים שיינתנו במקום. בהדרכת לינור מזרחי שהתמחתה אצל מספר מורים ידועי שם לקליגרפיה ערבית. מומלץ לבעלי רקע באמנות או עיצוב

מידע נוסף

Muslala 

Lola Gaynutdinova

(Kharkov)
21:00
Muslala

A conversation about land art in Ukraine, and the work of leading artists in the field (Aleksey Malyh, Anna Gidora, Nataliya Kokhan), who paved the way for the new generation of artists, Lola among them.

More about the artist

שיחה על אמנות אדמה (Land Art) באוקראינה והפעילות של האמנים המובילים בתחום (Aleksey Malyh, Anna Gidora, Nataliya Kokhan )שפרצו את הדרך לדור החדש של האמנים, שלולה נכללת בתוכו.

מידע נוסף